Työturvallisuus tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä

-Opastamme turvallisuuteen-

ETSI LÄHIN DEFIBRILLAATTORI

defi.fi

Sähkökatkokartta


Läheltä piti -tilanteiden sekä tapaturmien raportointi 

TURVAKESKUS.FI™

Havaintojärjestelmä, joka toimii myös mobiilisti. Havaintojärjestelmä mahdollistaa turvallisuus-, ympäristö- ja laatuhavaintojen sekä kehitysehdotusten tekemisen. Henkilöstölle voidaan jakaa linkki, joka ohjaa havaintolomakkeelle tai QR-koodimme skannaamalla henkilö pääsee havaintolomakkeelle. Palvelu on maksuton digisovellus, jonka avulla keräät ilmoitukset työpaikan turvallisuushavainnoista ja tapaturmista. Tapaturmatutka myös opastaa tilanteiden tutkinnassa, auttaa oppimaan työtapaturmista ja ennaltaehkäisemään niitä. 


Olemmeko suunnitelleet töiden turvallisen toteutuksen?

Jos nykyinen työturvallisuusohjelmisto ei vielä sisällä pakollista läheltä piti ‑tilanteiden tai vaarallisten ympäristöolojen ilmoittelua, sitä todella kannattaa harkita. Kaikkiin raportointijärjestelmiin tulisi sisältyä myös vaarat ja selkeät määritelmät eri tapauskategorioille, jotta saatava tieto on todenmukaista. Sitoutuminen jatkuvaan kehitykseen osoittaa kaikille työntekijöille, että turvallisuutta pidetään tärkeänä. Vahinko ei tule kello kaulassa, mutta usein varoitusmerkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota. Onnettomuuksien ennakointi ja ennaltaehkäisy tulee huomattavasti halvemmaksi kuin niihin reagointi.


Ensiapu, työsuojelu -ja turvallisuuden koulutukset

Todennettua laatua, tunnettua vastuullisuutta

Viranomaisvaatimukset täyttävät Hätäensiapukurssit

Turvakeskus.fi™ on saanut oikeuden käyttää ARVOkumppani®-tunnusta. Järjestämme asiakkaillemme Suomen Punainen Risti ensiavun koulutusohjelmien mukaisia sertifioituja ja tavaramerkein varustettuja SPR Hätäensiapukursseja. Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla sekä noudattamme Suomen Punainen Risti Ensiavun vastuullisuuteen liittyviä toimintaohjeita.

Miksi valita ARVOkumppani®?

ARVOkumppani® on käynyt läpi perusteellisen valintaprosessin, jotta sinä tilaajana voit olla varma jokaisessa tilanteessa tilaamasi ensiapukoulutuksen laadusta ja asiantuntijuudesta.

ARVOkumppani®-toimijan järjestämiltä ensiapukursseilta osallistujat saavat aina Suomen tunnustetuimman ensiapupätevyyden ja voit varmistua siitä, että suoritukset kirjautuvat Punainen Risti Ensiavun ylläpitämään valtakunnalliseen rekisteriin.

Rekisteriin on kirjattu vuodesta 2020 alkaen yli 300 000 pätevyyttä.


Työturvallisuus & sen edistäminen
Henkilösuojaus & varautuminen
Törmäyksenestojärjestelmät & merkinnät
Turvallisuuskävelyt & opasteet

Varaa aika konsultointiin 

Oletko kiinnostunut työpaikkasi turvallisuudesta. Teemme kanssanne turvallisuuskävelyt ja opastamme työturvallisuudessa. Mikäli tarvitsette apua arvioinnissa, ota yhteyttä jättämällä yhteystietosi niin asiantuntijamme sopii kanssanne parhaiten sopivan kartoitus tai konsultointiajan ja tavan.

TYÖSUOJELU TYÖPAIKALLA

ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO

Jos yrityksellä ei ole sopimusta ensiapuvalmiuden ylläpidosta ulkopuolisen kumppanin kanssa, niin yrityksessä täytyy olla nimettynä henkilö, joka on vastuussa ensiapuvalmiuden säännöllisestä tarkastuksesta ja ylläpidosta. Vastuuhenkilö (esimerkiksi työsuojelupäällikkö tai –valtuutettu) vastaa ensiapupisteiden tarkastuksista, ensiaputuotteiden päiväysten merkkaamisesta ja tarkkailusta, vähimmäisvaatimuslistauksen läpikäynnistä ja varustetason huolehtimisesta. Tarkastukset on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain. Ensiapukartoituksen yhteydessä ammattilainen voi ohjeistaa vastuuhenkilön tarkastusten tekemiseen.

Ensiapuvalmiuden ylläpito voidaan myös ulkoistaa ensiapukumppanille. Ensiapukumppanin kanssa tehtävä sopimus määrittelee esimerkiksi erilaisten tarkastusten aikavälit, varustetason ylläpidon, kartoitusvälit sekä mahdollisen välivaraston pystyttämisen ja ylläpidon. Jokaisesta ensiapuvälinetilauksesta sovitaan asiakasyrityksen kanssa siten, että varustetaso on optimaalinen asiakkaan kannalta, ja asiakas saa jokaisesta toimituksesta myös kirjallisen raportin.

Välinetilaukset sovitetaan aina yrityksen tarpeen mukaan. Ylimitoitetut tilaukset ovat haitallisia paitsi asiakkaalle, myös toimittajayritykselle. Päiväykset vanhenevat ja tuotteiden merkit muuttuvat jatkuvasti, jolloin ylisuuria tilauksia on tarpeetonta tehdä. Tarvittaessa asiakas voi maksaa tuotteista vain käytön mukaan, jotta ylimitoitukselta ja muilta epäselvyyksiltä vältytään.

SUOJAIMET TYÖSSÄ


Työntekijän on käytettävä suojainta, jos työhön liittyvää vaaraa ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä. Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapaturmalta tai sairastumiselta työssä. Näitä ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuulon- ja hengityksensuojaimet, valjaat ja suojahaalarit.

LUE LISÄÄ


KELAKORVAUS

Kela korvaa valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannuksia työnantajalle/yrittäjälle. Työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeellisiksi arviomista ensiaputarvikkeista ja ensiapukoulutuksesta ja niihin liittyvistä kustannuksista voi hakea työterveyshuoltoon liittyvää ensiapuvalmiuden ylläpidon tukea. Hakuaika on 6 kuukautta kustannusten maksamisesta.

Täytä Kelan lomake täällä.

Turvallisuuskävelyt (Digitalisoituminen, Työturvallisuus)

Mitä turvallisuuskävelyt ovat?

Turvakävely, jota kutsutaan myös turvallisuuskävelyksi, tarkoittaa työpaikan silmämääräistä tarkastamista, jotta voit tunnistaa ja korjata mahdollisesti vaaralliset olosuhteet. Monet uskovat, että avain menestyksekkääseen työturvallisuuteen on ihmisten asenteiden muuttamisessa. Tämä tehdään tehokkaimmin lisäämällä tietoisuutta turvallisuuden tärkeydestä, mikä vahvistaa yrityksen turvallisuuskulttuuria ja sen lisäksi ne edistävät käyttäytymiseen perustuvaa turvallisuutta (BBS) työpaikalla. 

Turvallisuuskävely (engl. safety walk) ei ole sama asia kuin tarkastus (engl. audit). Turvallisuuskävelyissä selvitetään työnteon turvallisuustasoa esim. työmaalla tai tuotannossa — tarkastukset ovat hieman virallisempia, niissä arvioidaan esim. alihankkijan toimintaa. Suunnitelluista ja toteutetuista turvallisuuskävelyistä on hyvä myös mainita työsuojelun toimintaohjelmassa. 

Mikä on työsuojelun toimintaohjelma?


Työsuojelun toimintaohjelma on asiakirja, joka kuvailee sitä toimintaa yrityksessä, jolla pyritään edistämään ja turvaamaan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Ideana on kuvata, miten yrityksen työsuojelutoiminta on järjestetty. Toimintaohjelman on katettava työpaikan työolojoen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset.

Hyvin laadittu toimintaohjelma on erinomainen dokumentti esimerkiksi perehdytyksissä, tai viranomaisten tarkastuksissa. Toimintaohjelma myös toimii hyvin pohjana turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä töissä yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi:

  • työterveyshuolto,
  • eläkevakuutusyhtiöt
  • ja vakuutusyhtiöt (lakisääteinen tapaturmavakuutus).

Lainsäädännössä työsuojelun toimintaohjelmasta mainitaan Työturvallisuuslain 9 §:ssä:


DEFIBRILLAATTORI (sydäniskuri

Kun sydänpysähdyksen syy on sydänperäinen (n.70% kaikista sairaalan ulkopuolisista sydänpysähdyksistä) ja sydämen rytmi on defibrilloitava (kammiovärinä tai kammiotakykardia), on alle kuusi minuuttia sydänpysähdyksestä tapahtuvalla defibrillaatiolla todettu pelastettavan jopa 50-70% kaikista elottomista. (M. Blom ym. Improved Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest and Use of Automated External Defibrillators. 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25399395/)

  • Suomessa tapahtuu vuodessa n. 3500 äkillistä sydänpysähdystä sairaalan ulkopuolella. Vain n. 10% selviää johtuen viivästyneestä avusta. Defibrillaattoreiden avulla selviämisennuste nousee jopa 50-70%. Tavoite on, että ensimmäinen isku annettaisiin tarvittaessa viimeistään 3-5 minuutin kuluessa äkkielottomuudesta. Tämän ajan jälkeen potilaan selviämisennuste laskee kokoajan huomattavasti. Puoliautomaattinen neuvova defibrillaattori eli sydäniskuri on täysin turvallinen käyttää myös ilman terveydenhuollon tutkintoa ja sitä kutsutaankin usein myös nimellä maallikkodefibrillaattori. Defibrillaattori (AED) analysoi potilaan sydämenrytmin ja tekee päätöksen defibrillaation tarpeesta. Laite neuvoo käyttäjää koko prosessin ajan.

    Käyttökoulutuksessa pääsee kokeilemaan sydäniskuria ja peruselvytystä Anne nuken kanssa. Myös SPR:n ensiapukursseilla harjoitellaan harjoitusdefibrillaattorin käyttöä ja siksi monen toiveissa on defibrillaattori työpaikalle.

    Sen lisäksi, että sydäniskuri todella auttaa pelastamaan ihmishenkiä on se myös hyvä imagoetu, jolla osoitetaan arvostusta henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta kohtaan.

    Tutkitusti tehokkaimmat ja suosituimmat Philips HeartStart,Zoll, HeartSine Samaritan ja Lifepak -defibrillaattorit ja tarvikkeet maallikoille ja ammattilaisille. Varmatoiminen, helppokäyttöinen ja turvallinen defibrillaattori löytyykin jo monesta yrityksestä, julkisesta tilasta ja terveyskeskuksesta. Defibrillaattorin pitkä takuuaika ja takuu kulutustarvikkeiden saatavuudelle varmistavavat toimivan deffan vuosiksi eteenpäin. Autamme mielellämme valitsemaan parhaan defibrillaattorin tai auttamaan sen käytössä. Tulemme mielellämme teille järjestämään käyttökoulutuksen työpaikalle. Koulutus on veloitukseton.     - sydämen asialla -